Videnskabelig disciplin og fremtidsorienterede samarbejdspartnere er med til at fremme dyresundhed

Familier over hele Europa har raske kæledyr og et sikkert og rigeligt udbud af fødevarer, der er overkommelige i pris.
Det skyldes i vid udstrækning den innovation og teknologi, der har hjulpet dyrlæger og fødevareproducenter over hele verden med at holde dyr sunde og opdrætte dem effektivt. Innovation er også med til at sikre dine kæledyr et langt og sundt liv.

Derfor har Elanco til stadighed fokus på at forbedre dyresundhed og produktivitet, fødevaresikkerhed og velfærd for kæledyr. Ved hjælp af dokumenterede metoder har Elanco opbygget en disciplineret forsknings- og udviklingsproces - en proces, der har skabt en portefølje af pålidelige produkter, som øger produktiviteten samt forebygger og minimerer sygdomme og parasitter. Elanco indgår også i fremadrettede partnerskaber med vores moderselskab, Eli Lilly and Company, og bioteknologiske virksomheder over hele verden for at imødekomme uopfyldte eller utilstrækkeligt opfyldte behov inden for dyresundhed.

Vores opmærksomhed over for muligheder inden for dyresundhed har betydet, at vores produktportefølje er blevet udvidet med dataanalyseydelser og vacciner. Med disse og lignende tiltag kommer Elanco nærmere sit mål om at levere nye produkter til alle dyrearter, hvert år, i alle lande.

Elancos historie inden for innovation på dyresundhedsområdet går mere end 50 år tilbage. I dag vinder Elancos nye serie af kæledyrsprodukter hurtigt indpas hos dyrlægerne. Vi er stolte af vores fortid, men vi fokuserer på fremtiden, hvor vi forventer at gøre en endnu større forskel ved at levere avanceret pleje til kæledyr samt rigelige og prisbillige fødevarer til endnu flere mennesker.