Drøftelser om dyresundhed og fødevareproduktion

Problemstillinger i forbindelse med dyresundhed og fødevareproduktion dukker hele tiden op og udvikler sig. Hos Elanco mener vi, at det er vigtigt for alle interessenter at kunne bidrage til drøftelser, beslutninger og regler i forbindelse med disse problemstillinger. Det gælder landmænd, fødevareproducenter, ejere og ledere af forædlingsvirksomheder og foderfabrikker, ernæringseksperter, dyrlæger, købmænd, detailhandlere og forbrugere.
Vi finder frem til vores holdninger på disse områder ud fra en vurdering af, hvad der er bedst for mennesker, dyr, miljøet og de kunder, vi betjener.  Her er nogle aktuelle emner vedrørende dyresundhed og fødevareproduktion sammen med Elancos holdning til hvert af dem (klik på emnet for at vise eller skjule informationen):

 

NOFCAMIS00007

Emne: Mad som en grundlæggende rettighed

Vores holdning: Vi mener, at alle mennesker bør have mindst to rettigheder fra fødslen: retten til en lovende fremtid og retten til at få mad. Vi mener:
• Mad er en grundlæggende menneskerettighed
• Valgmuligheder er en forbrugerrettighed
• Bæredygtighed er rigtigt for miljøet

Emne: Sult i verden

Vores holdning: Mangel på mad truer fortsat omkring 1 milliard mennesker verden over.1 I udviklingslandene kan sult meget vel være det største sundhedsproblem. Antallet af underernærede mennesker kan vokse voldsomt, når verdens befolkning nærmer sig 9 milliarder i 2050. Selv i udviklede lande som USA er der et fænomen i vækst, som kaldes "skjult sult,” tilfældige perioder med fødevareusikkerhed, hvor forbrugerne ikke ved, hvornår og hvor de får deres næste måltid mad.

  

1. Food and Agriculture Organization of the United Nations. 2009. “More people than ever are victims of hunger.”; Accessed 8/10/11. <www.fao.org/fileadmin/user_upload/newsroom/docs/Press%20release%20june-en.pdf>.

 

Emne: Anvendelse af teknologi i fødevareproduktion

Vores holdning: Anvendelse af teknologi kan være med til at sikre et rigeligt og sikkert udbud af fødevarer, der er overkommelige i pris. I 2050 vil verdens befolkning have brug for 100 % mere mad.2,3 FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation forventer, at omkring:


• 10 % af de ekstra fødevarer kommer fra nye landbrugsområder4
• 20 % af de ekstra fødevarer kommer fra mere intensiv dyrkning4
• 70 % af de ekstra fødevarer kommer fra teknologi, der øger effektiviteten4

Teknologi omfatter praksis (gøre noget bedre), produkter (anvende nye innovative værktøjer) og genetik (fremme ønskede egenskaber hos planter og dyr). I fødevareproduktionen skaber teknologi effektivitet, og effektivitet giver flere og billigere fødevarer. Teknologi kan være med til at mindske eller helt fjerne sult, samtidig med at udbuddet af fødevarer til forbrugerne maksimeres. Som virksomhed og som enkeltpersoner føler vi en forpligtelse til at imødekomme dette behov.

 

2. Green, R. et al. January 2005. "Farming and the Fate of Wild Nature." Science 307.5709: 550-555.
3. Tilman, D. et al. August 2002. "Agriculture sustainability and intensive production practices." Nature 418.6898: 671-677.
4. 2002. "World Agriculture: toward 2015/2030." United Nations Food and Agriculture Organization, Rome. Accessed Aug. 8/10/11. <ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/004/y3557e/y3557e.pdf>.

 

Vores holdning: Forbrugerne bør

Vores holdning: Forbrugerne bør have mulighed for frit at vælge fra et sikkert, sundt og prisbilligt udbud af fødevarer til dem selv og deres familie. Forbrugerne bør have ret til at købe prisbillige og ernæringsrigtige fødevarer, der er produceret ved hjælp af effektivitetsfremmende teknologier.

Når husholdningers indkomst stiger, har forbrugerne tendens til at købe en mere varieret kost - især proteinkilder. De bør have ret til at købe fødevarer ud fra faktorer som smag, pris eller ernæring. De bør have ret til at købe økologiske fødevarer, luksusfødevarer eller lokale fødevarer, hvis de foretrækker det. Ingen bør begrænse forbrugerens ret til at vælge.


Bæredygtig fødevareproduktion Emne: Forbrugere og valgfrihed

Verdensnaturfonden er enig i, at vi skal producere flere fødevarer mere effektivt for at brødføde verdens stigende befolkning.
Mere information. Rigelige, prisbillige og sikre fødevarer gøres til global virkelighed i fødevareøkonomi og forbrugervalg.

Bæredygtig fødevareproduktion

Verdensnaturfonden er enig i, at vi skal producere flere fødevarer mere effektivt for at brødføde verdens stigende befolkning.