Econor

__Econor__ </br> Valnemulin

__Yderligere produktinformation__ </br> [Econor, oralt pulver 10%, til opblanding i foder](http://www.ema.europa.eu/docs/da_DK/document_library/EPAR_-_Product_Information/veterinary/000042/WC500064382.pdf "Econor, oralt pulver 10%, til opblanding i foder")