RECEPTPLIGTIGE LÆGEMIDLER
FRIHANDELSPRODUKTER

__Tylan Vet__ </br> Tylosin

__Yderligere produktinformation__ </br> [Tylan Vet., injektionsvæske, 200 mg/ml](http://www.produktresume.dk/AppBuilder/search?utf8=%E2%9C%93&id=&type=&q=Tylan+Vet.%2C+injektionsv%C3%A6ske%2C+opl%C3%B8sning+200+mg-ml.&button=S%C3%B8g "Tylan Vet., injektionsvæske, 200 mg/ml")