Tilmic

__Tilmic__ </br> Tilmicosin

__Yderligere produktinformation__ </br> [Tilmic, oral opløsning 25%, til opblanding i drikkevand](http://www.produktresume.dk/AppBuilder/search?utf8=%E2%9C%93&id=&type=&q=tilmic&button=S%C3%B8g "Tilmic, oral opløsning 25%, til opblanding i drikkevand")