Hemicell HT 2D

__Hemicell HT__ </br> Hemicell HT er et patenteret energibesparende enzym, som tilsættes foder til slagtesvin. Det anvendes for at nedbringe antallet af beta-mannaner, som er fibre, der hindrer næringsoptagelsen til en vis grad og som findes i alle vegetabilske foderingredienser. Hemicell virker ved at hindre det foderinducerede immunrespons overfor disse fibre. <br> <br> <br>

<br> <br> <br> __Yderligere produktinformation__ </br> <a href="//assets.ctfassets.net/ui37wk63nbrh/4atpV2BC3mlbPWTP1RY1Et/d15766e14f39350aa376ca6428e54d6c/Hemicell_Produktprofil.pdf">Produktprofil</a><br> <a href="//assets.ctfassets.net/ui37wk63nbrh/nNSTrEWpN8ECAPWqv7Qcs/b82e986913d9f096457ab80c31781641/PM-DK-19-0110_HEMI_BROCHURE_SVIN.pdf">Hemicell HT Brochure</a>