Aureosup Vet.

__Aureosup Vet.__ </br> Klortetracyclinhydroklorid

__Yderligere produktinformation__ </br> [Aureosup Vet, oralt pulver 10%, til opblanding i foder](http://www.produktresume.dk/AppBuilder/search?utf8=%E2%9C%93&id=&type=&q=aureosup&button=S%C3%B8g "Aureosup Vet, oralt pulver 10%, til opblanding i foder")