RECEPTPLIGTIGE LÆGEMIDLER
FRIHANDELSPRODUKTER

Imrestor

__Imrestor__ </br> Pegbovigrastim

__Yderligere produktinformation__ </br> [Imrestor, injektionsopløsning til subkutan indgift, 15 mg/2,7 ml](http://www.ema.europa.eu/docs/da_DK/document_library/EPAR_-_Product_Information/veterinary/002763/WC500204000.pdf "Imrestor, injektionsopløsning til subkutan indgift, 15 mg/2,7 ml")