FRIHANDELSPRODUKTER
VACCINER

Hemicell

__Hemicell__ </br> Hemicell er et patenteret energibesparende enzym, som tilsættes foder til slagtekyllinger. Det anvendes for at nedbringe antallet af beta-mannaner, som er fibre, der hindrer næringsoptagelsen til en vis grad og som findes i alle vegetabilske foderingredienser. Hemicell virker ved at hindre det foderinducerede immunrespons overfor disse fibre.

__Yderligere produktinformation__ </br> Hemicell L